Haureu de fer un póster digital.

El tema el podreu escollir entre els diferents aparells i sistemes del nostre cos.

Al póster de l'aparell o sistema haureu de posar les seves parts més importants (l'anatomia bàsica) i com funciona.

Aquí teniu un video explicatiu de com es fa un póster digital: